Trang chủ » Tác giả, sản xuất, gây quỹ

Hoạt Động Sản Xuất Gây Quỹ

Trường NLS Đinh Tường có liên kết thực hiện chương trình sản xuất gây quỹ cho hội cựu học viên họat động . Trong đó có hai chuyên đề : 1. Sản xuất hàng Tiểu thủ công nghệ:( Hoa voan, hoa pha lê, giỏ xách hạt bẹt,..)Trước mắt chị Trần Thị Tuyết K2 trợ vốn ban đầu,sản phẩm bán được sẽ trích nộp quỹ 10%.Ban Liên Lạc kêu gọi các anh chị em có nhả hứng trong lãnh vực này hãy hợp tác - Bằng hình thức nào xin liên hệ với ban Liên Lạc-.