HỖ TRỢ HỌC VIÊN KHÓ KHĂN
HỖ TRỢ ANH MAI QUỐC THẮNG
HỖ TRỢ ANH NGÔ NGỌC HUỆ NLSĐT - KHÓA 1
Hỗ trợ anh Trương Hoàng Vũ - NLS Bến Tre
HỖ TRỢ CHỊ TRẦN THỊ HOÀNG - K2 NLS ĐỊNH TƯỜNG
HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CHỊ LÊ THỊ CHUNG - NLS BẾN TRE HOÀN THIỆN NHÀ TÌNH THƯƠNG
HỖ TRỢ ANH TRẦN KIẾN GIA