HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
THAM QUAN TƯỢNG MẸ NAM HẢI
Tham quan chùa Dơi - Sóc Trăng 4
Tham quan chùa Dơi - Sóc Trăng 2
Tham quan chùa Dơi - Sóc Trăng
Tham quan chùa Dơi - Sóc Trăng 1
Tham quan chùa Dơi - Sóc Trăng 3