Họp mặt ngày 03/06/2012
HỖ TRỢ ANH MAI QUỐC THẮNG
Anh Nguyễn Đình Thái trao quà cho vợ anh Mai Quốc Thắng - NLSBT
PHÁI ĐOÀN NLS ĐỊNH TƯỜNG- BẾN TRE DỰ HỌP