HỌP MẶT TRƯỜNG NLS ĐỊNH TƯỜNG HÀNG NĂM
TRÒ CHƠI BẮN TÊN ĐỂ TÌM ĐỦ THÀNH VIÊN NHẢY LỬA
Họp mặt ngày 1/5/2005 tại Nhà Khách tỉnh ủy Tp Mỹ Tho
HỌP MẶT NGAY 1/5/2006 TẠI NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY TP MỸ THO
HỌP MẶT NGÀY 1/5/2006 TẠI NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY TP MỸ THO
HỌP MẶT NGÀY 1/5/2007 TẠI NHÀ THẦY NGUYỄN TÔNG LỘC
HỌP MẶT NGÀY 1/5/2008 TẠI NHÀ VĂN HÓA TP MỸ THO
HỌP MẶT NGÀY 1/5/2009 TẠI NHÀ VĂN HÓA TP MỸ THO
HỌP MẶT NGÀY 1/5/2011 TẠI NHÀ VĂN HÓA TP MỸ THO
HỌP MẶT NGÀY 1/5/2012 TRƯƠNG NLS ĐỊNH TƯỜNG VÀ THẦY CÔ LIÊN KHÓA NLM/S
HỌP MẶT NGÀY 1/5/2012 Phát biểu của thầy Nguyễn Tấn Phúc - Cựu Hiệu Trưởng Trường NLS- ĐT HỌP MẶT NGÀY 1/5/2012