THỰC HÀNH NÔNG TRẠI
Công tác vét mương để lấy nước tưới - Lớp 10 Canh Nông 1968-1969 -
Đất được lên liếp để trồng hoa màu ( rau cải, mía, shortgo)
Lúa đã được cấy
Công tác chuẩn bị đất trước khi trồng lúa - Lớp 10 Canh Nông -
Vườn cây So Đủa với cô Phan Thị Thu Hà và cô Vãng
Thầy Nguyễn Tấn Phúc đang hướng dẫn thực hành nông trại
KHU TRỒNG SHORTGO . Cô Hà Kim Phụng, cô Phan Thị Thu Hà, cô Bích Khiêm, cô Vãng.