Trang chủ » Hoạt động ngoại khóa

Chuyến Tham Quan Bình Dương.- Trần Thị Tuyết - K2 Nls Đt

Ngày 22/9/2012 Học viên Khóa 2 NLS Định Tường tổ chức họp mặt tại Tỉnh Bình Dương, tại tư gia của Chị Nguyễn Thị Thu Liên và Anh Việt .