TÌNH CẢM NÔNG LÂM SÚC ĐỊNH TUỜNG
BỮA ĂN CÂY NHÀ LÁ VƯỜN DO BÀ VỢ ĐÃM ĐANG CỦA ANH CHINH NẤU
Cô vợ thầy Phúc và bà xã anh Chinh K4
Anh Chinh khóa 4 nls Định Tường, chiêu đãi tại nhà
Thầy Nguyễn Tấn Phúc và Thầy Nguyễn Văn Cao ( học trò Thầy Phúc)
TÌNH CẢM NÔNG LÂM SÚC ĐỊNH TUỜNG