Thăm cô Phan Thị Thu Hà - GV Ban Canh Nông NLS Định Tường - Phước Tuy .

THĂM CÔ PHAN THỊ THU HÀ -  
 GIÁO VIÊN BAN CANH NÔNG NLS ĐỊNH TƯỜNG/ PHƯỚC TUY.
CÔ NGUYỄN THỊ CÚC - GIÁO VIÊN NLS PHƯỚC TUY.
----------------------------

     Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Đoàn Liên Trường kết hợp với NLS Định Tường và NLS Phước Tuy tổ chức đi thăm thầy cô. 
     Từ 7 giờ sáng đoàn Liên Trường gồm 4 thành viên: Cô Võ Thị Vân, Chị Trần Thị Tuyết, Chị Nguyễn Thị Thu Tuyết và anh Tôn Thất Thuyết đã khởi hành từ Sài Gòn, đến 9 giờ đoàn đã đến Bà Rịa đón đoàn NLS Phước Tuy gồm 3 thành viên: Cô Ông Nguyệt Nga, Chị Nguyễn Thị Thu Hà, chị Nguyễn Thị Chung và anh Lâm. 
     Đến 10 giờ, cả đoàn đã đến nhà cô Phan Thị Thu Hà, tại Xã Phước Hưng, Thị Xã Bà Rịa.
     Cô Thu Hà đã bị tai biến nhiều năm, hôm nay cô đi rất yếu, phải lần theo tường hoặc tựa vào ghế mà đi, tay cầm nắm rất run nên không tự ăn được, phải có người đút. Tuy vậy, tinh thần cô cũng còn minh mẫn, lạc quan. Đó là điều rất đáng mừng. Khi đoàn đến thăm, cô vui quá ...không cầm được nước mắt. Thương cô nhiều!

Chúc mừng Thọ cô Phan Thị Thu Hà tròn 80 tuổi

     Ban Liên Lạc Liên Trường TH NLS  trao quà lưu niệm của Liên Trường và NLS Quảng Trị cho BLL Phước Tuy.

     Sau đó đoàn đến thăm cô Nguyễn Thị Cúc, giáo viên NLS Phước Tuy. Cô Cúc có vấn đề về mắt.
     Mắt trái của cô đã mổ cách đây nhiều năm , hiện giờ thấy rất rỏ. Mắt phải mới vừa mới mổ nhưng bị sự cố. Hiện giờ mắt cô chỉ nhìn thấy ảnh cách xa 0,5m. Không biết có khắc phục được hay không.
Cầu mong các cô mau khỏe lại.