TIN BUỒN - Thầy Phạm Văn Sánh qua đời .

TIN BUỒN

          

Được tin Thầy Phạm Văn Sánh
Giáo sinh Khoá 2 SPNLS
Giáo viên NLS Định Tường
Hiệu trưởng NLS Bến Tranh
Vừa mất do đột quỵ ngày 22/01/2022 ( nhầm ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu)
Linh cữu quàn tại tư gia gần Chợ Tân Hiệp, Bến Tranh, Tiền Giang.
Động quan lúc 9 giờ ngày 26/01/2022 ( Nhằm ngày 24 tháng chạp năm Tân Sửu)
Chôn tại đất nhà : Cần Đước - Long An.

Tập thể thầy cô và học viên Trường NLS Định Tường - Bến Tre và Liên Trường TH NLS chân thành chia buồn cùng gia đình. Nguyện cầu hương linh thầy sớm về cõi Vĩnh hằng.

Bll Trường NLS Định Tường - Bến Tre kính báo.

Thầy Phạm văn Sánh- Hiệu trưởng trường TH NLS Bến Tranh họp mặt với Liên Trường lần thứ 2 năm 2017