TIN BUỒN - Bạn VÕ VĂN MỘT , học viên khóa 2 Trường Nông Lâm Súc Định Tường. Đã từ trần ngày 14/7/2023 .

TIN BUỒN
Ban liên lạc Trường NLS Định Tường đau buồn thông báo:
Bạn VÕ VĂN MỘT , học viên khóa 2 Trường Nông Lâm Súc Định Tường.
Đã từ trần ngày 14/7/2023 ( Nhằm ngày 27 tháng 5 năm Quý Mão)
Linh cữu quàn tại tư gia Tầm Vu - Long An.
Di quan lúc 10 giờ ngày 16/7/2023 ( nhằm ngày 29 tháng 5 năm Quý Mão).
Tập thể Thầy cô và các bạn NLS Định Tường - Bến Tre chân thành chia buồn cùng gia đình. Nguyện cầu hương linh bạn sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.