CON ĐƯỜNG XƯA ... Chính Thái

CON ĐƯỜNG XƯA ...

Chính Thái

Ngày xưa lang thang dưới mưa
Gặp nàng núp dưới tàn thưa
Áo em thì là mỏng quá
Dzái trời mưa cứ ... cứ mưa ...

 

Cổng trường bước về Canh Nông
Cũng nàng .. áo nâu má hồng
Tuổi đời vừa tròn mười sáu
Đã thầm yêu nàng canh nông ...

 

Tháng ngày dưới mái trường yêu
Bên nhau qua những buổi chiều
Cầm tay tung tăng nhảy bước
Em thầm tặng trái tim yêu ...

 

Rồi hè vội xa ngôi trường
In dấu gót ngà người thương
Đôi mươi tuổi vừa mới lớn
Chiến chinh nên phải lên đường ...

 

Xa nàng tới tận biên cương
Đêm ngày vui cảnh chiến trường
Còn em dẫm vội xác hồng
Từ đó ta kẻ vô thường ....

 

Con đường đi sao chênh vênh
Qua bao thác đổ gập ghềnh
Dấu chân đã mòn sỏi đá
Mà tình thì cứ lênh đênh ...

 

Nay về con đường khi xưa
Gặp nhau để làm chi nữa
Cũng vì duyên số đẩy đưa
Nên đành lang thang dưới mưa ....

 

Tc ... 25/03/17 ...