Ca dao đề cập đến thời tiết, khí tượng. - Thầy Trần Đăng Hồng -

Ca dao đề cập đến thời tiết, khí tượng.

Thầy Trần Đăng Hồng

Khi còn học ở trường Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, cũng như thời học trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, Kim-Thu gia nhập và hoạt động ngành 4 T, tức Thiếu Nông. Kim-Thu thường đến hoạt động ở nông thôn cùng các chú bác nông dân. Các bác nông dân, chỉ nhìn trời, nhìn mây, nhìn côn trùng mà tiên đoán thời tiết, thường rất chính xác. Các bác thường đọc các câu ca dao có liên quan đến thời tiết, do kinh nghiệm nhiều đời truyền lại. Vì vậy, Kim-Thu xin thu góp lại các câu ca dao này để bạn đọc kiểm nghiệm.

1. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

2. Trời oi đen sẫm sấm sét tới nơi.

3. Chiều hôm mây kéo bối bừa

Trời còn nắng ráo ta chưa vội gì

Bao giờ kéo vảy tê tê

Sắp gồng, sắp gánh ta về kẻo mưa.

4. Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy

Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi.

5. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

6. Chớp Đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

7. Sao dày thì mưa, sao thưa thì nắng.

8. Bao giờ Hòn Đỏ mang tơi (Hòn Hèo, Hòn Đỏ ở Khánh Hòa)

Hòn Hèo đội mũ thì trời sắp mưa.

9. Cò bay ngược, nước vô nhà

Cò bay xuôi nước lui ra biển.

10. Mưa tháng Bảy gãy cành trám

Nắng tháng Tám, rám trái bưởi

11. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.

12. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão cát.

13. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa.

14. Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn.

15. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

16. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm.

16. Kiến bò từ dưới lên cao, mang theo cơm gạo gây nên mưa rào.

17. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa.

18. Mống dài trời cụt, mống ngắn trời mưa.

19. Chớp đằng đông vừa trông vừa chạy.

20. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

21. Dế kêu càng gấp gáp trời càng ấm.

22. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

23. Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

24. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.

25 Én bay thấp mưa ngập bờ ao, én bay cao mưa rào lại tạnh.

26. Trời đã sẫm tối rồi, gà còn đi bới điểm trời sắp mưa.

27. Đường đi kiến đắp thành bờ, chẳng mưa thì gió còn ngờ vực chi.

28. Kiến cánh vỡ tổ bay ra, bão táp mưa sa tới gần.

29. Ba ngày gió nam mùa màng mất trắng.

30. Sấm tháng mười cày cươi mà cấy.

31. Trên trời có vảy tê tê, là mưa sắp sửa kéo về nay mai.

32. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.

33. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

34. Chớp thừng chớp bão, chẳng bão thì mưa.

35. Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.

36. Cỏ gà mọc loang, cả làng đầy nước.

37. Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.

38. Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

39. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

40. Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thủy.

50. Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét.

51. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

52. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

53. Nồm động đất, Bấc động khơi.

54. Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

55. Trời oi đen sẫm sấm sét tới nơi.

56. Cóc nghiến răng trời đang năng thì mưa.

57. Bạn chìa thợ lái bảo nhau

Mống đông chớp lạch quay mau về nhà.

58. Chớp thừng chớp chảo

Không bão thì mưa.

59. Chóp chài đội mũ, mây phủ đá bia

Ếch nhái kêu lia, trời mưa như trút.

59. Chớp đông nhay nháy

Mà gà gáy thì mưa.

60. Cò bay ngược nước, nước vào nhà

Cò bay xuôi, nước lui ra biển.

61. Kiến đen tha trứng lên cao

Thế nào cũng có mưa rào rất to.

62. Mây kéo xuống bể thì nắng chang chang

Mây kéo lên ngàn thì mưa như trút.

63. Chớp đằng đông nước đồng tràn ngập

Chớp đằng tây mua dây mà tát.

64. Kiến đắp thành thì bão

Kiến ẵm con chạy vào thì mưa.

65. Mây càng bay cao trời càng đẹp

Hoa cúc cụp cánh lại trước khi trời mưa.

66. Trời đỏ vào buổi sáng, thủy thủ phải cảnh giác ( bão tố ngoài biển)

Trời đỏ vào ban đêm, thủy thủ nên phấn khởi.